torstai 16. marraskuuta 2017

Ihmemolekyyli tauriini kelpaa talousjärkeilijällekin


Ihmisen menestystä voi pidätellä statusvertailu. Jos kollegasi on työssään etevä, saatat alisuorittaa, sillä et sisimmässäsi usko, että voit koskaan nousta hänen tasolleen.
Tauriini (kemiallisesti sulfonihappo) on rikkiä sisältävä aminohappo ja vahva antioksidantti, joka voi auttaa saavuttamaan monenmoisia tavoitteita. Mitä konkreettisempia tavoitteet ja välitavoitteet ovat, sen helpompaa niiden saavuttaminen on. Tauriini parantaa hämäränäköä, jolloin pystyt helpommin ajamaan pimeällä treeneihin ja koulutuksiin. Tauriini ehkäisee myös kouristuksia ja kipua.

Tavoitteet kannattaa kirjata paperille, jolloin päämäärä kirkastuu. Tauriini parantaa aivojen keskittymiskyky- ja muistitoimintoja.

Se miten näet ja koet elämää, ei ole ainoa ja oikea tapa. Täysin erilaisen persoonan näkökulma on aivan yhtä oikea. Tauriinilla ei ole sivuvaikutuksia. Sitävastoin tauriini ehkäisee rytmihäiriöitä, estää sydänlihaksen ja suoliston tulehduksia. Tutkimusten mukaan korkeammat tauriinipitoisuudet vähentävät huomattavasti sydänsairauksista johtuvia kuolemia sekä alentavat kolesterolia ja verenpainetta.
Taloustieteessä ja politiikassa päädytään yksinkertaistuksiin, kun ajatellaan että ihmistä voi ohjailla palkkioin ja rangaistuksin. Tauriinista näyttää olevan hyötyä varsinkin ihmisille, joiden kolesteroliarvot ovat korkeat. Lisäksi tauriinin runsaasta saannista voi olla hyötyä diabeteksen ja korkean verenpaineen ehkäisyssä. Tummalihainen siipikarja ja merenantimet ovat usein merkittäviä tauriinin lähteitä. Vegaaneilla tauriinin saanti jää hyvin vähäiseksi.

On paljon tutkimuksia siitä, miten paljon olosuhteet vaikuttavat ihmisen päätöksentekoon. Jos viinikaupassa soi klassinen musiikki, ihmiset ostavat kalliimpia viinejä, ja jos soittolistalla on saksalainen musiikki, ihmiset ostavat saksalaisia viinejä. Jos tippirasia on sydämenmuotoinen, asiakkaat jättävät suurempia tippejä. Tauriinilla on tärkeä rooli lihasten supistumisen säätelyssä. Eläinkokeissa tauriini onkin vähentänyt sydänkohtausten määrää ja auttanut epilepsiakohtauksissa.

Terveillä ihmisillä ruokavalio on tauriinin pääasiallinen lähde. Tauriinin synteesi on rajallista; sitä muodostuu elimistössä päivittäin 50–125 mg. Stressi kuitenkin vähentää synteesiä, minkä vuoksi eräät tutkijat ovat pitäneet sitä ihmiselle ehdollisesti välttämättömänä. Tauriinin synteesi elimistössä voi myös heikentyä ikääntymisen vuoksi. Lisäksi se on välttämätön imeväisikäisille — sitä on saatava joko äidinmaidosta tai äidinmaidonkorvikkeista.
Ihmisen ajattelu on täynnä vinoumia: kun asia toistuu usein, se tuntuu todemmalta kuin esiintyessään vain kerran. Ihminen havaitsee helpommin yksityiskohtia, jotka vahvistavat hänen ennakkokäsityksiään. Jos pörssiyhtiön nimi on lyhyt, se tuntuu luotettavammalta. Yleisesti ottaen kalkkuna näyttää olevan parempi tauriinin lähde kuin broileri.

Vuorovaikutus on ihmisen valttikortti. Koska ihminen on oikeastaan hidas, heikko ja pieni eläin, vuosituhansien läpi selviäminen on edellyttänyt yhteistyötä. Yhteistyö edellyttää ihmiseltä empatian taitoja. Toisin kuin muissa aminohapoissa tauriinimolekyylissä on sulfonyyliryhmä eikä karboksyyliryhmä. Tauriini ei siksi ole proteiinin ainesosa eikä osallistu proteiinisynteesiin. Maksassa tauriini liittyy sappihappoihin ja muodostaa taurokolihappoa ja sen johdoksia. Ne erittyvät sapen mukana suoleen, jossa ne edistävät rasvojen imeytymistä.

Ihmisellä on liuta mekanismeja, jotka tukevat sitä, että ymmärtäisimme toisiamme, toistemme tunteita ja tekoja ja että tekisimme epäitsekkäitä tekoja. Meidät on viritetty nauttimaan toisten auttamisesta. Tauriini kokkaroituu helposti. Kokkareistakin tauriinijauhetta 3 g päivässä seitsemän viikon ajan nauttineet ylipainoiset koehenkilöt laihtuivat ja monet sydänsairauksien riskitekijät vähenivät.
Eräässä tutkimuksessa tutkittiin aivotoimintaa koehenkilön pelatessa peliä. Kun ihminen teki pelissä epäitsekkäitä, toisia hyödyttäviä valintoja, aivojen motivaatioon ja mielihyvään liittyvät rakenteet olivat aktiivisempia. Aivotutkijat väittävätkin, että ihminen ei ole itsekäs, vaan luonnostaan antelias.

Tauriini on osoittautunut kasvuikäisten välttämättömäksi ravintoaineeksi. Sen arvellaan toimivan hermovälittäjäaineena tai hermosolujen toimintaa säätelevänä viestintäaineena keskushermostossa ja silmän verkkokalvolla ja toimivan elimistön omana antileptinä. Tauriini säätelee solujen vesitasapainoa, säätelee sydämen rytmisyyttä ja supistusvoimaa, osallistuu ruumiin lämpötilan ja hormonien erityksen säätelyyn sekä todennäköisesti suojelee hermosoluja vaurioilta.

Itsekontrollia tarvitaan, jos halutaan toimia itsekkäästi. Avokätisyys on meidän tehdasasetuksemme. On lukuisia tutkimuksia siitä, että sosiaaliset palkkiot aktivoivat mielihyvän alueita aivoissa yhtä lailla kuin raha. On myös tutkimuksia siitä, että ihmiset tekevät yhteistyötä, vaikka se ei ole heille taloudellisesti kannattavaa. Useimmat tauriinin vaikutuksista johtuvat siitä, että tauriini vähentää solukalvojen ärtyvyyttä säädellen kalsiumionien permeabiliteettia.
Raha muuttaa ihmisen ajattelua. Tutkimustuloksia on runsaasti. Ihminen on valmis tekemään sosiaalisia palveluksia vaikka kuinka pitkälle, mutta loukkaantuu, jos niille laitetaan hintalappu. Tauriini voi parantaa verensokerin kontrolloimista ja se saattaa olla hyödyllinen 2-tyypin diabetesta vastaan.

Ihminen voi olla valmis auttamaan pizzapalkasta, mutta närkästyy, jos hänelle tarjotaan vastaava määrä rahaa. Esimerkin irrationaalisuudesta tarjoaa myös päiväkoti, jossa myöhässä lapsiaan hakevia vanhempia alettiin sakottaa. Odotusten  vastaisesti vanhemmat jatkoivat myöhästelyä. Myöhästymiselle oli annettu hinta, joten nyt vanhemmat voivat myöhästyä potematta huonoa omaatuntoa.

Sokeritautia sairastavien tauriinitasot ovat alhaisemmat kuin terveillä henkilöillä. Elimistö tuottaa itse tauriinia jonkin verran, ja sen muodostamiseen tarvitaan ravinnossa välttämätöntä aminohappoa, metioniinia. Tauriinia voidaan pitää metioniiniaineenvaihduntareitin lopputuotteena, sillä se ei hajoa elimistössä ja erittyy virtsaan enimmäkseen sellaisenaan.
Taloustieteen ihmiskäsityksellä on väliä, koska taloustieteilijöillä on paljon valtaa julkisessa keskustelussa. Taloustieteen ylivallan takia käsityksemme ihmisluonnosta yksinkertaistuu liikaa. Oletuksia ihmisluonnosta yksinkertaistetaan, koska tutkijoiden kapasiteetti on rajallinen. Jos luotaisiin todellisuutta vastaava malli, se olisi niin monimutkainen, ettei ihminen kykenisi sitä ymmärtämään.

Koska tauriini estää neuronien impulssituotantoa ja hermosolujen ylenmääräisiä purkauksia, sitä on yritetty käyttää epilepsialääkkeenä sekä koe-eläinmalleissa että kliinisissä hoitokokeiluissa. Sillä ei ole suurinakaan annoksina sivuvaikutuksia, mutta kliininen teho on varsin vaihtelevaa. Osa epileptikoista on reagoinut suotuisasti, aivosähkökäyrä on ollut selvästi parempi kuukauden tauriinilääkityksen jälkeen ja potilaiden kohtaukset loppuneet. Teho on kuitenkin usein ollut vain lyhytaikainen.

Julkisessa keskustelussa asiat menevät joskus sekaisin: ekonomisti alkaa kertoa arvoihinsa pohjautuvia tavoitteita, toisaalta poliitikko alkaa painottaa keinoja sen sijaan, että puhuisi tavoitteista.
Tauriini on tärkeä keholle, koska se on osa siitä järjestelmästä joka pitää yllä elinten ja solun funktioita. Tauriinilla on kyky stabilisoida solujen nestetasapainoa ja kyky omata antioksidanttivaikutuksia ja sitä on suhteellisen runsaasti sydänlihaksessa. Tauriini voi olla hyödyllinen ravintolisä kestävyystyyppisissä harjoituksissa. Tutkimuksissa pyöräilijät ja juoksijat pystyivät suorittamaan pitempiä matkoja vähemmällä väsymisellä kuin ilman tauriinia.

Kun muut alat haluavat lausua jotain taloustieteen asioista, taloustietelijät tulevat usein varsin kärkevästi torjuneeksi sen asiantuntemattomana. Yhteiskunnan eri osa-alueet markkinaistuvat jatkuvasti, joten taloustieteen ihmiskäsitys saa loistaa parrasvaloissa jatkossakin. Kun lihas työskentelee äärirajoilla, sen rentoutumiskyky heikkenee. Kramppi syntyy, kun lihaksen normaali supistustila jää päälle. Kouristunut lihas ei saa happea eikä pysty poistamaan kuona-aineita, mistä seuraa kipua. Tauriini auttaa poistamaan kuona-aineita, jotka aiheuttavat lihasten väsymistä. Tauriini suojaa lihassoluja vaurioilta ja oksidatiiviselta stressiltä. Tauriini lisää myös rasvan palamista urheiltaessa ja voi auttaa painonpudotuksessa.

Harmitonta ei ole ihmisten toiminnan ohjailu kannustimilla. Jos koululaisia kannustetaan rahalla opiskeluun, se on heille viesti siitä, että lukeminen ja oppiminen eivät ole sisäisesti arvokkaita asioita, vaan välineitä palkkioiden saamiseksi. Tutkimusten mukaan tällä on vaikutusta kirjojen lukemiseen ja muistamiseen. Tauriini vähentää vahinkoa lihaksille urheiltaessa. Jos nyt kuitenkin lihasongelmia ilmaantuu, kohtuullisuus ja kuntoutus ovat vaihtoehtoina varteenotettavampia kuin kärsimys ja karaisu. Kohtuullisuudella tarkoitetaan oikein mitoitettuja treenimääriä ja tehoja treenaamisessa. Hyvä lämmittely, nousujohteinen harjoittelumäärien lisäys ja huolellinen palauttava painotus loppuverryttelyineen ja venytyksineen ennaltaehkäisee vaivoja. Kylmän ja vedon välttäminen on huomionarvoinen seikka sekin.
Tauriinia käytetään yleensä 500 - 2000 mg/päivä. 3000 mg päivässä pitäisi tutkimusten mukaan olla turvallinen annos läpi elämän käytettynä. Munuaisvaivoista kärsivien kannattaa testata tauriinia varovasti.

Tauriinia on erityisesti aivoissa, silmissä, sydämessä ja lihaksissa. Tauriini suojelee maksasoluja vapaiden radikaalien ja toksiinien aiheuttamilta vahingoilta. Tauriinilla on monia muitakin terveyshyötyjä kuten sairastumisriskin väheneminen ja urheilusuorituksen paraneminen. Tauriini on hyvin turvallinen ravintolisä.

Romantikot ja muut konservatiivit vaativat paluuta menneisyyteen ja luontoon, koska teollistuminen ja markkinoiden vahvistuminen muokkasi rajusti yhteiskuntaa. Samat asetelmat toistuvat tänään, ne ovat vain uusissa asuissa.

Lähteet:
Soili Semkina, Homo economicus ei ollutkaan valmis: talousjärkeilijä sai tunteet, Kauppalehti Optio 18/2017
http://luontainenterveys.fi/index.php/tuotteet/tauriini/ 
http://ruohikolla.blogspot.fi/2012/04/onko-tauriini-tarpeellista.html 
http://nettipuoskari.blogspot.fi/2005/11/tauriini-elmn-avain.html
https://lihastohtori.wordpress.com/2012/07/24/ravintolisat_ii/ 
http://tauriini-kirjallisuutta.blogspot.fi/2015/09/tauriinista-elintarvikkeissa-valaiseva.html
https://www.healthline.com/nutrition/what-is-taurine
https://www.pippalaukka.fi/fi/ei-urheilua-ilman-jumeja-ja-kramppeja/

torstai 9. marraskuuta 2017

Rakkaus on yhteyttä toiseenSinä hetkenä, kun et enää ole riippuvainen kenestäkään, sisällesi laskeutuu viileä tyyneys ja hiljaisuus.
Olet rakastunut naiseen tai mieheen, ja alat heti ajatella naimisiinmenoa. Teet rakkaudesta laillisen sopimuksen. Miksi? Miksi laki sekoitetaan rakkauteen? Niin käy, koska rakkautta ei ole. Se on vain kuvitelmaa, ja tiedät, että se katoaa. Ennen kuin rakkaus katoaa, haluat sitoutua, tehdä jotain, jotta olisi mahdotonta erota.

Sitoumuksen on tapahduttava sydänten välillä. Sitä ei tarvitse edes pukea sanoiksi, koska sanat halventavat sitä. Sen tulee olla sanatonta, hiljaista yhteyttä; katseen tasolla, sydämen tasolla, olemuksen tasolla. Se tulee kokea, sitä ei voi pukea sanoiksi.

Yhteys toiseen tarkoittaa, että aloitatte aina alusta, tutustutte jatkuvasti toisiinne uudelleen. Esittelette itsenne toisillenne yhä uudestaan.

Kun pääsette syvemmälle toisiinne, kun tunnette toisen tunteet, hänen ajatuksensa, sen mikä häntä syvimmiltään liikuttaa, opitte saman itsestänne. Rakastetuista tulee peilejä toisilleen, ja silloin rakkaus muuttuu meditaatioksi.

Ihmissuhteessa molemmat osapuolet tulevat sokeiksi toisilleen. Oikeasti mikään ei koskaan toistu; kaikki on uutta joka päivä. Vain silmäsi toistavat vanhaa, vain olettamuksesi toistavat vanhaa; sisäinen peilisi kerää pölyä etkä enää voi heijastaa toisen olemusta.


Joskus tekee yllättäviä löytöjä. Tiesitkö, että tämä parantaa hiusten ja kynsien kasvua!
Olkaa yhdessä, mutta älkää yrittäkö hallita tai omistaa toista, älkääkä tuhotko toisen yksilöllisyyttä.

Rakkaus ei koskaan epäile, ei koskaan ole mustasukkainen. Rakkaus ei koskaan puutu toisen vapauteen. Rakkaus ei koskaan pakota toista. Rakkaus antaa vapauden, ja sellainen vapaus on mahdollista vain, jos yhdessäolonne antaa tilaa kummallekin.

Mitä enemmän tilaa annatte toisillenne, sitä läheisempiä olette. Ette läheisiä vihamiehiä, vaan läheisiä ystäviä. Jos voit kokea sekä rakkauden että vapauden yhtä aikaa, et tarvitse mitään muuta. Silloin sinulla on kaikki se, mitä varten elämä alun perin sinulle suotiin.
Yhdestäkään ihmissuhteesta ei voi koskaan tulla ongelmaton. Tai jos joskus näet ongelmattoman suhteen, se tarkoittaa vain, ettei se enää ole suhde. Siinä kahden ihmisen välinen suhde on kadonnut - taistelijat ovat väsyneet ja alkaneet hyväksyä tilanteen sellaisena kuin se on. He ovat kyllästyneet; he eivät halua enää taistella. He ovat hyväksyneet tilanteen, he eivät yritä parantaa sitä.

On vaikea tiedostaa yksin omia ongelmiaan; on hyvin helppoa havaita ne ihmissuhteessa.

Kun olet rakastunut, älä unohda meditaatiota. Rakkaus ei ratkaise mitään. Rakkaus näyttää sinulle vain, kuka ja missä olet.

Ilman rakkautta olet tietämätön ongelmistasi. Mutta tietämättömyys ei tarkoita, että olisit ratkaissut ongelmasi. Jos et näe peiliä, se ei tarkoita, ettei sinulla enää olisi kasvoja.


Itse olen täysin tietämätön tällaisesta naisten vaivoihin ihmeitä tekevästä tuotteesta.

On olemassa todellisen rakkauden mahdollisuus, mutta rakkaus on mahdollista vain silloin, kun et tarvitse ketään - siinä on sen vaikeus.

Toisesta ei ole mitään varmuutta. Ole ensin varma itsestäsi. Ihminen, joka on varma itsestään, on varma koko maailmasta. Varmuus, jonka saavutat syvällä sisimmässäsi, muuttuu varmuudeksi kaikesta mitä teet, ja kaikesta mitä sinulle tapahtuu.

Nähdäkseni rakkaudessa on aina aluksi valon kipinä, mutta rakastavaiset tuhoavat sen. He sammuttavat valon omalla pimeydellään. He sammuttavat ja tuhoavat sen. Kun kipinä on sammunut, he alkavat ajatella, että se oli epätodellinen. Mutta he itse tuhosivat sen!


Toisaalta viileän ilmanalan perässä on valloitettu myös etelän Patagoniaa. Ovatkohan sydän ja hermojärjestelmä saaneet heti valmiina käytettäväksi olevaa tukea?

Rakkaus ei ole ulkokohtaista oppimista, vaan sisäistä kasvamista. Sinun ei tarvitse oppia rakkautta, vaan oppia pois rakkaudettomista tavoistasi.

Se, että hengität, riittää siihen, että voit rakastaa. Rakkaus on kuin hengitys. Hengitys merkitsee keholle samaa kuin rakkaus sielulle. Jos hengitys lakkaa, keho kuolee; ilman rakkautta sielu kuolee.

Rakkaus on suuren tyyneyden, levollisuuden ja hiljaisuuden tila. Tuosta hiljaisuudesta käsin syntyy runollista kauneutta, olemuksesi laulua ja tanssia.

Rakkaus on mahdollista vasta sitten, kun on löytänyt hiljaisuuden. Jos ei tiedä, kuinka olla juurtunut omaan olemukseensa, kuinka levätä ja rentoutua omassa olemuksessaan; jos ei tiedä, kuinka voi kokea täyttymystä yksin ollessaan, ei voi koskaan tietää, mitä rakkaus on.

Rakkaus ilmenee ihmissuhteena, mutta alkaa syvästä yksinolosta. Kun olet täysin onnellinen yksin ollessasi - kun et enää käytä toista tarpeitteisi täyttämiseen, silloin kykenet rakastamaan.


Parempi energiataso ikään kuin avaa tietoisuutta.

Kaivon kaivamisessa poistatte kerroksittain maata ja kiviä, ja yhtäkkiä löydätte vettä. Vesi oli aina olemassa maan sisällä, se on kaiken muun alla oleva pohjavirta. Kun kaikki esteet on poistettu, vesi pulppuaa esiin. Näin on rakkaudenkin suhteen: rakkaus on olemuksenne pohjavirta. Se pulppuaa jo, mutta sen tieltä on poistettava monia kiviä, monia maakerroksia.

Läheisyys on hyvää, ja on kaunista pysyä samassa suhteessa, mutta sen perusedellytys on rakkaus. Jos puu on juurtunut kivikkoiseen paikkaan, jossa se on kuolemaisillaan, silloin on parempi siirtää puu muualle. Älä vaadi, että puun pitäisi pysyä samassa paikassa. Ole uskollinen elämälle - siirrä puu, jos se kasvaa vastoin elämän lakeja.

Kahden rakastavaisen välillä ei tulisi olla salaisuuksia, muuten kyse ei ole rakkaudesta. Luovu kaikesta salailusta. Salailu on laskelmointia, asioiden vääristelyä.

Rakastavaisten ei ole mahdollista päästä eroon vierauden ja erillisyyden tunteesta. Itse asiassa rakkauden ydin on siinä, että rakastavaiset ovat toistensa vastakohtia. Mitä kauempana toisistaan he ovat, sitä suurempi on heidän välisensä vetovoima.

Kun rakastavaiset ovat hyvin lähellä toisiaan, he alkavat etääntyä. Rakastavaisten ollessa hyvin lähellä toisiaan vetovoima katoaa; he alkavat riidellä, nalkuttaa ja olla ilkeitä toisilleen. Sillä tavoin he onnistuvat jälleen luomaan etäisyyttä välilleen. Kun he ovat jälleen etäällä toisistaan, vetovoima palaa välittömästi. Siitä muodostuu rytmi: he lähentyvät, loitontuvat, lähentyvät ja loitontuvat toisistaan, vuoron perään.


Voisikohan tämän vetovoimaisen tuotteen valita menestyksekkäästi aminohappojen lippulaivaksi? Tiedä sitä, palataan asiaan seuraavassa blogitekstissä.

Lähde:
Osho, Rakkaus, vapaus, yksinolo - ihmissuhteiden kolme ulottuvuutta, 2013 Delfiini Kirjat  

lauantai 4. marraskuuta 2017

Se mitä luulet rakkaudeksi, ei ole rakkautta


Ryhdy todellisen rakkauden palvelijaksi - se tarkoittaa, että palvelet rakkautta sen puhtaimmassa muodossa. Anna kaikki mitä voit antaa, jaa ja nauti jakamisesta. Älä tee sitä velvollisuudesta - silloin koko ilo on mennyttä. Älä myöskään koe saattavasi toista kiitollisuudenvelkaan, älä ajattele niin edes hetken vertaa. Rakkaus ei koskaan velvoita toista. Päinvastoin, sinä koet olevasi kiitollisuudenvelassa, kun toinen ottaa rakkautesi vastaan. 
Yksikään valtio, kirkko tai muu omia etujaan valvova taho ei ole koskaan halunnut, että ihmiset olisivat sielultaan vahvoja, syvästi henkisiä - koska syvästi henkinen ihminen on väistämättä kapinallinen.

Et ole kunnioittanut etkä rakastanut itseäsi. Nyt tuhlaat koko elämäsi muiden tuomitsemiseen. Siksi ihmiset ovat niin taitavia löytämään vikoja. He löytävät vikoja itsestään - kuinka he voivat olla löytämättä niitä samoja vikoja muista? Itse asiassa, kun he löytävät vikoja, he tekevät niistä mahdollisimman suuria. Se näyttää olevan ainoa ulospääsytie: niin on tehtävä, jotta voisi jotenkin säilyttää kasvonsa. Siksi maailmassa on niin paljon kriittisyyttä ja niin suuri puute rakkaudesta.


Paradise-Herbs-ORAC-Energy-Earth-s-Blend-One-Daily-Superfood-Multivitamin-With-Iron-60-Veggie-Caps
Mitä enemmän etsii omaa onnellisuuttaan, sitä enemmän voi jakaa onnea muille. Vain sillä tavoin voi olla onnellinen. Jos kaikki muut ovat onnettomia, on mahdotonta olla itse onnellinen. Sillä emme ole erillisiä saarekkeita, olemme osa suurta mannerta. Jos haluaa olla onnellinen, on autettava muitakin onnen löytämisessä. Silloin, ja vain silloin, on mahdollista tuntea onnea.


Onnellinen ihminen kuuluu itselleen. Miksi hän kuuluisi mihinkään järjestelmään? Onneton ihminen sitä vastoin kuuluu johonkin laumaan.


Paradise-Herbs-ORAC-Energy-Earth-s-Blend-One-Daily-Superfood-Multivitamin-No-Iron-60-Veggie-Caps


Mitä avioliitot ovat muuta kuin liikesopimuksia? "Sitoudumme toisiimme tuomarin edessä" - loukkaatte rakkautta! Tottelette lakia, joka on alhaisin ja rumin asia olemassaolossa. Laki on niitä varten, jotka eivät osaa rakastaa. Laki on niitä varten, jotka ovat unohtaneet sydämen kielen ja tuntevat ainoastaan mielen koukerot.

Takertuminen on halua, ettei kumppani saisi koskaan muuttua. Sitä varten on sitouduttava lain edessä, yhteiskuntaa varten - mitä typeriä muodollisuuksia!

Rakkaus ei tunne takertumista, koska rakkauden ei ole mahdollista menettää arvokkuuttaan. Rakkaus on kunniallista ja kunnioitettavaa itsessään, sitä ei voi mitätöidä. Kumppani saattaa vaihtua, mutta sillä ei ole väliä. Jos kumppani vaihtuu, mutta rakkaus on kuin vuolas virta, silloin maailmassa on paljon enemmän rakkautta. Nykyään rakkaus on kuin vuotava vesihana - tip, tip, tip. Se ei pysty sammuttamaan kenenkään janoa. Rakkauden tulee olla valtameren kaltaista, eikä niin kuin nykypäivän avioliitoissa, joissa rakkaus on kuin vuotava vesihana.


Ihmisen tulisi oivaltaa olevansa kuin lapsi, joka leikkii rantahietikolla keräillen simpukoita ja värikkäitä kiviä ja nauttii valtavasti, aivan kuin hän olisi löytänyt suuren aarteen. Jos osaa nauttia elämän pienistä asioista, elää vapaana ja sallii muidenkin elää vapaana, maailmasta voi tulla täysin erilainen. Sillon maailmassa on kauneutta ja viehkeyttä, maailma on täynnä valoa ja sydänten paloa. Kun rakkauden liekit pääsevät kerran leimahtamaan, liekit kasvavat kasvamistaan. Aivan kuten puut, myös rakkauden liekit kasvavat - myös niistä kasvaa kukkia ja hedelmiä.


Rakkaudessa on oltava vapautta, se ei saa luoda lisää kahleita; rakkaus antaa siivet ja rohkaisee lentämään mahdollisimman korkealle.


Jos seksi on kaikki mitä sinulla on, sinulla ei ole mitään; silloin olet vain biologian välikappale, jota maailmankaikkeus käyttää lisääntyäkseen. Olet vain kone, tuotantolaitos. Mutta jos voit ymmärtää, että rakkaus on todellinen olemuksesi ja toisen ihmisen rakastaminen on syvää ystävyyttä, kahden sydämen tanssia samassa tahdissa niin, että ne tulevat lähes yhdeksi, et tarvitse muuta henkisyyttä. Olet löytänyt sen. 
Muista, että aina kun vertailet, kyse on itserakkaudesta. Kyse on narsismista. Kun vertailua ei ole, kyse on rakkaudesta, joko itseä tai toista kohtaan.

Todellinen rakkaus on aina läsnä tässä hetkessä. Egoistinen rakkaus on aina joko tulevassa tai menneessä. Todellisessa rakkaudessa on intohimoista viileyttä. Se näyttää paradoksaaliselta, mutta kaikki elämän suuret totuudet ovat paradoksaalisia; siksi kutsun sitä intohimoiseksi viileydeksi. Siinä on lämpöä, mutta ei kuumeista kiihkoa. Siinä on eittämättä lämpöä, mutta myös viileyttä; se on hyvin läsnäoleva, rauhallinen, viileä tila. Rakkaus tekee ihmisestä vähemmän kuumeisen. Mutta jos kyse ei ole todellisesta rakkaudesta vaan egoistisesta rakkaudesta, siinä on malttamatonta kiihkeyttä. Silloin intohimo on kärsimätöntä, siitä puuttuu levollisuus. 

Maailmassa on minun nähdäkseni vain kaksi erilaista mielenlaatua: kreikkalainen ja hindulainen. Kreikkalaisen mielenlaadun intohimona on tietää, ja hindulaisen mielenlaadun intohimo kohdistuu olemiseen.

Suuri idän mystikko Kabir on sanonut jotain hyvin merkittävää, jotain sellaista, minkä vain perimmäisen totuuden oivaltanut ihminen voi sanoa; ihminen, joka on päässyt sisälle perimmäisen totuuden pyhäikköön. Hän sanoi: "Olin etsinyt totuutta, mutta kummallista kyllä, niin kauan kuin etsin, en läytänyt totuutta. Sitten kun löysin totuuden, katselin ympärilleni... minua ei ollut. Kun  totuus löytyi, totuudenetsijä lakkasi olemasta; kun totuudenetsijä oli, totuutta ei ollut missään."

Totuus ja sen etsintä eivät voi olla olemassa yhtä aikaa. Sinä ja rakkaus ette voi olla olemassa yhtä aikaa. Yhteiselo ei ole mahdollista: joko sinä tai rakkaus - voit valita. Jos olet valmis katoamaan, jos olet valmis sulautumaan niin, että jätät taaksesi vain puhtaan tietoisuuden, rakkaus puhkeaa kukkaan. Et voi parannella sitä, koska et ole paikalla. Eikä rakkaus edes tarvitse parantelemista; se on aina täydellistä.

Lapsen ei anneta olla yksin ja kokea itseään, hänen ei anneta tulla omaksi itsekseen. Lasta kuormitetaan omilla täyttymättömillä toiveilla. Jokainen vanhempi haluaa, että lapsesta tulisi hänen kaltaisensa.

Lapsella on kuitenkin oma kohtalonsa; jos hänestä tulee vanhempiensa kaltainen, hän ei tule koskaan omaksi itsekseen. Ellei ihminen tule omaksi itsekseen, hän ei voi koskaan olla tyytyväinen; hän ei voi olla sovussa olemassaolon kanssa. Hän kokee aina, että jotain puuttuu.

Vanhemmat rakastavat lastaan ja käskevät lasta rakastamaan heitä, koska he ovat hänen äitinsä ja isänsä. Tämä on outo ilmiö, eikä kukaan tunnu olevan tietoinen siitä. Ei lapsen tule rakastaa vanhempiaan vain siksi, että he ovat hänen vanhempiaan. Äidin on oltava rakkauden arvoinen; ei riitä, että on äiti. Eikä isä ole automaattisesti rakkauden arvoinen. Pelkkä isän olemassaolo ei herätä lapsessa valtavaa rakkauden tunnetta tätä kohtaan. Mutta sitä odotetaan... eikä lapsiraukka tiedä mitä tehdä. Hän alkaa teeskennellä; se on hänen ainoa mahdollisuutensa. Hän alkaa hymyillä silloinkin, kun hänen sydämensä ei hymyile; hän alkaa ilmaista rakkautta, kunnioitusta ja kiitollisuutta, vaikka se on valheellista. Hän alkaa näytellä, hänestä tulee kuin tekopyhä poliitikko alusta alkaen.

Omien alkuperäisten kasvojensa tunteminen on ensimmäinen askel rakkaudelliseen, ilontäyteiseen elämään. Kykenet antamaan hyvin paljon rakkautta, sillä rakkaus ei kulu loppuun. Se on mittaamatonta, sitä ei voi kuluttaa loppuun. Mitä enemmän annat, sitä enemmän kykenet antamaan.

Suurin kokemus elämässä on se, kun antaa ilman mitään ehtoja, eikä odota vastineeksi edes kiitosta. Päinvastoin, todellinen, aito rakkaus tuntee kiitollisuudenvelkaa ihmistä kohtaan, joka on vastaanottanut rakkauden. Hän olisi voinut torjua sen.Lähde:
Osho, Rakkaus, vapaus, yksinolo - ihmissuhteiden kolme ulottuvuutta, 2013 Delfiini Kirjat  

keskiviikko 25. lokakuuta 2017

Kalsium-magnesium tunnustaisiko loputkin -näytösVasta kun opit rakastamaan itseäsi etkä ole riippuvainen kenestäkään toisesta, olet valmis rakastamaan muita.
Hän sitoi naurettavan hattunsa tiukasti päähänsä ja tunki takkuiset hiuksensa villapaidan sisään. "Tuskin sinulla on tuossa säkissä mitään syötävää?" hän sanoi toivorikkaana. "Ei muuta kuin uusimmassa iHerb-tilauksessa tulleet ravintolisät", Rhett sanoi. "Tuskin riittää ateriaksi edes kirkaanvärisille linnuille, jotka on maalattu lautasiin."


21st-Century-CoraCal-1000-mg-120-Capsules 


Lumoava kalsium on vain yksi monista elimistön tarvitsemista kivennäisaineista vahvojen luiden rakentamiseksi.

Hymykuopat värähtäen meijeriteollisuus on suunnitellut ja luonut myytin, jonka mukaan pastöroitujen maitotuotteiden (kuten maidon ja juuston) nauttiminen jo ennen aamunkoittoa lisäisi kalsiumpitoisuuksia. Tämä on kuitenkin täysin väärä tieto. Pastörointiprosessi luo vain kalsiumkarbonaattia, jolla ei ole mitään keinoja päästä soluihin ilman kelatointiainetta. Tämä johtaa vain siihen, että keho ottaa tarvitsemansa kalsiumin luista ja muista kudoksista puskuroidakseen kalsiumkarbonaattia veressä. Tämä aiheuttaa todellisuudessa osteoporoosia! 

Lyönpä vetoa, että kaikki eivät ole yllä mainittuun väitteeseen törmänneet. Pidä lujasti kiinni ja kumarru. Aion kääntää venettä jyrkästi. Olen kuullut myös väitteen, että maidon homogenointi olisi syynä kalsiumin imeytymisongelmaan. Ja olen kuullut myös väitteen, että Valio on lopettanut tutkimuksen kalsiumin imeytymisestä maidosta, koska tulos ei olisi ollut heille mieleinen. Meijeriteollisuudelle ei juolahtanut mieleenkään, että minä ja Julia olimme saaneet vihiä asiasta. Sana lähti liikkeelle sillä punaisella minuutilla, kun me saavuimme Ashley Baroniin.

Odotas vain niin näet, että suurempi magnesiumin saanti liittyy merkittävässä määrin korkeampaan luun mineraalitiheyteen (BMD) miehillä ja naisilla. Kehon BMD kohoaa noin kaksi prosenttia jokaista päivässä lisättyä 100 milligrammaa magnesiumia kohti. Magnesium on ”vähemmän tutkittu” luuston rakennusaine, jolla voi olla tärkeä rooli kalsiumin aineenvaihdunnassa ja luiden vahvistumisessa. Scarlett läiskäytti kämmenensä yhteen. Sitten hän kääri villapaidan hihat ylös.

Suurimman osan ihmiskunnan historiaa kalsiumin ja magnesiumin suhde ravinnossa on ollut 1:1, joka on optimaalinen suhde. Riittävä suhde kalsiumin ja magnesiumin välillä on 1:1–2:1 (esim. 800 mg kalsiumia ja 400 mg magnesiumia). Valitettavasti nykypäivän ruokavalio sisältää keskimäärin 10 kertaa enemmän kalsiumia kuin magnesiumia. Scarlett tajusi asian vasta, kun tasaisena puhaltanut tuuli äkkiä laantui. Nyt - liian myöhään - Rhett viimein katsoi olkansa taakse ja huomasi piiskaavaan saderintaman lähestyvän. "Näyttää siltä, että nousee myrsky. Mutta älä suotta pelkää, olen ollut paljon pahemmissakin paikoissa kuin tämä."

Parasta olisi nauttia magnesium tutisematta, riuskoin liikkein jaettuna useampiin annoksiin pitkin päivää. Sitä voi ottaa joko tyhjään vatsaan tai ruokailun yhteydessä. Kehon magnesiumista vain yksi prosentti on veressä ja elimistö ottaa tarvittavan magnesiumin luustosta ja kudoksista, jos veren magnesiumpitoisuus laskee. Tämä tarkoittaa sitä, että verikoe voi helposti näyttää normaaleja lukemia, vaikka muu elimistö kärsii magnesiumin vajauksesta. Scarlett käänsi katseensa kohti seuraavaa vuorenkorkuista aaltoa. Sitten hän ryhdistäytyi ja ajatteli, että mitään hätää ei varmasti ole. Scarlett nosti päänsä pystyyn ja antoi vallan hurjalle, riemukkaalle ja kuolemaahalveksivalle kiihkolleen.

Magnesium ja kalsium estävät kumpikin raudan imeytymistä. Elimistölle välttämätön kivennäisaine magnesium toimii yhdessä kalsiumin kanssa hermoston, lihasten ja sydämen toiminnan säätelyssä. Magnesium voi myös vähentää lihaskramppeja. D3‐vitamiini tehostaa kalsiumin imeytymistä suolistossa. Scarlett alkoi vähitellen saada jonkinlaisen käsityksen tilanteesta. Hän avasi suunsa vastatakseen. "Meillä on yksi mahdollisuus, ja siihen me myös tartumme. Käsitätkö? Julia ei varmasti jätä asiaa tähän, Rhett."
Näytös mikä näytös. Et sinäkään heräisi keskellä yötä, ellet olisi kuullut jotakin ääntä tai jokin muu olisi sinua havahduttanut.


 


Lähteet:
http://magneettimedia.com/magnesium-on-avain-terveisiin-luihin-ei-kalsium/  
http://www.elivo.fi/terveys/elivo-kalsium-magnesium-d-vitamiini/ 
Alexandra Ripley, Scarlett, osa 1, 1991 Kustannusosakeyhtiö Otava 

maanantai 23. lokakuuta 2017

Energisoivaa liikuntaa aivoilleLiikunnalla on sekä lyhyt- että pitkäkestoisia vaikutuksia aivoihimme. Kun alat juosta, veri alkaa kiertää nopeammin ja aivoihin kulkeutuu enemmän happea. Pitkäkestoisempi vaikutus on, että liikunta lisää BDNF-kasvutekijän (brain derived neurotrophic factor) kehittymistä aivoissa, mikä kiihdyttää uusien hermosolujen muodostumista.


BDNF tarttuu hermosolussa olevaan juuri tälle kasvutekijälle ominaiseen reseptoriin (vastaanottimeen) ja aktivoi sitten solun. Se helpottaa hermoimpulssien kulkua synapseissa, mikä edistää oppimista ja kohentaa mielialaa ja lisää henkistä energiaa. Aivoturso prosessoi BDNF:n avulla havainnot kokonaiseksi mielikuvaksi. Kun sen ympärillä oleville alueille tulee aistihavaintoja aivojen eri osista, nämä alueet koostavat esimerkiksi näköhavainnon yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Aivotursossa syntyy yhteen koostunut muistikuva esimerkiksi siitä, miltä joku henkilö näyttää ja miten hän puhuu.

Liikunnan edulliset vaikutukset näkyvät aivojen magneettikuvissa. Eräiden magneettikuvausten perusteella vaikuttaa siltä, että liikunta pitää aivoja nuorekkaina, ilmeisesti juuri vaikuttamalla aivoperäiseen hermokasvutekijään. Tämän kasvutekijän puutteella näyttää olevan tärkeä osuus myös stressissä, Alzheimerin ja Parkinsonin taudeissa ja muissa neurodegeneratiivissa sairauksissa, joissa muisti ja muut kognitiiviset taidot heikkenevät.

Omega-3-rasvahapot, erityisesti EPA, lisäävät BDNF:n määrää aivoissa. Aivojen kuiva-aines on 60 prosenttisesti rasvaa. Toimiakseen normaalisti ja tuottakseen riittävästi BDNF:ää aivot tarvitsevat tietyn vähimmäismäärän omega-3-rasvahappoja.


Liikunta totuttaa kehoa stressihormoneihin turvallisesti. Liikunnan aikana stressihormoni kortisolin taso sekä sydämen syke nousevat. Säännöllisen harjoittelun myötä tasot nousevat joka kerta hieman vähemmän. Liikunta opettaa kehollemme, että stressihormoneihin tai sykkeen nousuun ei tarvitse reagoida voimakkaasti.


Glutamiini on aminohappo, jota esiintyy luonnostaan elimistössämme. Ravintolisänä glutamiinia on paras ottaa usein pitkin päivää pieninä annoksina (5-10 g/annos). Glutamiini vaikuttaa suolistoon ja lihaksiin estäen kehoa syömästä ja kuluttamasta omia lihaksiaan. Glutamiinista hyötyvät eniten kehonrakentajat, fitnesskuntoilijat ja urheilua tosissaan harrastavat.

Glutamiinilla on rankan treenin jälkeen kehon palautumista nopeuttava vaikutus. Glutamiini vaikuttaa myös kasvuhormonitoiminnan tehostumiseen ja kehon immuniteettitoiminnan huomattavaan tehostumiseen.Ihmislajin selviytymisen kannalta on ollut tärkeää, että olemme liikkuneet ravinnon perässä tai paenneet nopeasti. Aivomme palkitsevat meidät mielihyvähormoni dopamiinilla eloonjäämistä tukevien asioiden tekemisestä.

Elimistömme on kehittynyt aikana, jolloin ruoasta oli pula. Aivomme on ohjelmoitu estämään meitä kuluttamasta liikaa kaloreita. Kun sohva houkuttaa, aivot vain tekevät tehtäväänsä. Nykymaailmassa, jossa energiaa on tarjolla yllin kyllin ja luontainen liikunta on vähentynyt, se aiheuttaa ongelmia.

Parasta liikuntaa aivojemme hyvinvoinnille on kuntoliikunta, jossa syke nousee. Liikunta ei tarkoita huippu-urheilua, vaan se on jotain, johon kehomme on luotu. Liikunta parantaa työtehoa ja ajattelukykyä.
KAIKKI ON MAHDOLLISTA, KUN VAIN USKOO ITSE OMAAN UNELMAANSA EIKÄ KUUNTELE LANNISTAJIA!Lähteet:
http://www.tritolonen.fi/uutiset/695-aivoperainen-hermokasvutekija-bdnf 
http://www.punttis.net/l-glutamiini/ 
Anni Erkko, Treenaa aivosi huippukuntoon, Kauppalehti Optio 15/2017 

tiistai 17. lokakuuta 2017

IHerbin menestystarina jatkuu kohtuullistamisen aikakaudellakin


"Nuorena sitä mietti, mistä tulee rahaa. Vanhempana tajuaa, että kun tekee asiakkaille hyviä juttuja, raha tulee miltei kuin itsestään heidän perässään."


NutraLife-L-Theanine-200-mg-60-Capsules 

Monet haluavat kohtuullistaa elämäänsä ja rauhoittua. Joidenkin kohtuullistajien on tarpeellista vähentää taloudellisia riippuvuuksia, esimerkiksi toiveenaan velaton elämä. Jotkut haluavat vähentää ympärillään olevan tavaran määrää mielenrauhan, säilytystilan, estetiikan tai muiden syiden vuoksi. L-teaniini on aminohappo, jota on vihreässä teessä. L-teaniinilla on jännistystä poistava ja rauhoittava vaikutus. Ei ihme, että sen suosio ravintolisänä kasvaa. 


 
 Niin kauan kun asioista löytää hauskat puolet, mahdollisuuksien ikkuna pysyy avoinna.

Kohtuullistamisessa voi kyseessä olla suuntautuminen kertakäyttökulttuurista vastuullisempaan kulutukseen, materialismista kohti henkisyyttä, rahataloudesta kohti lisääntyvää omavaraisuutta tai työkeskeisyydestä kohti perhekeskeisyyttä. Ennen kaikkea kyseessä on useimmiten siirtymä muiden ehdoilla elettävästä elämästä kohti omaehtoista elämää.


Planetary-Herbals-Amla-Superfruit-Rejuvenating-Antioxidant-500-mg-120-Tablets 

Kohtuullinen elämä tuo mukanaan aitoja valinnan mahdollisuuksia, rajattoman mahdollisuuden syventää ja laventaa omaa tapaansa elää. Ja jos joku valinta ei tunnukaan hyvältä, vaan alkaa viedä enemmän energiaa kuin mitä se antaa, on aina mahdollista palata vanhoihin tapoihin kokonaan tai joiltakin osin. Elämäntapana kohtuullistaminen on jokaiselle yksilöllinen prosessi, joka vie mukanaan kun siihen uskaltaa antautua. Amla-marjan uute on oikea super C-vitamiinin lähde ja käyttävät sitä monet onnistuneesti korkeiden kolesterolitasojen hoitoonkin.
 Epäonnistumista ei kannata pelätä vaan sitä, ettei uskalla yrittää. 


Muutokset nähdään liian usein peikkoina. Työ tarjoaa monille suurta tyydytystä ja isoja onnistumisen tunteita. Se muodostaa pohjan tunteelle omasta arvostamme ja tärkeydestämme ja vahvistaa itsetuntoa. Työ luo ja kehittää omaa identiteettiämme voimakkaasti ja kertoo paljon siitä, kuka olen ja mikä on paikkani maailmassa. 


Nature-s-Way-Fenugreek-Seed-610-mg-180-Veggie-Caps 

Kohtuullistamisessa ei niinkään ole kyse elämisestä vähemmällä, vaan eläminen tarkoituksellisemmin ja tasapainoisemmin, johon meillä kaikilla tuloistamme riippumatta on oikeus. Sarviapilan siemenkapselit ovat erinomainen apu verensokerin hallintaan ja imettäville äideille lisäämään maidoneritystä. 


  

Hyvät asiat voivat saada alkunsa positiivisesta aggressiosta, tunteesta, että tälle pitää tehdä jotain.


Työuupumuksen välttämiseksi on tärkeä kokea onnistumisia, tuntea työnsä tuottavan tunnustuksia sekä saada arvostusta työhön sijoitettujen voimavarojen vastineeksi. On selvää, että tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään. 


Doctor-s-Best-Fully-Active-B-Complex-30-Veggie-Caps 


Sen sijaan, että ihminen löytäisi oman arvonsa sellaisena kuin on, Luojan luomana, yksilöllisesti ainutlaatuisena ja korvaamattomana (human being), hän yrittää osoittaa arvonsa ja hakea hyväksyntää tekemällä ja suorittamalla (human doing). B-vitamiinilisä tukee aivojen ja keskushermoston toimintaa. Pakkotahtinen työ heikentää aivoterveyttämme kohtalokkain seurauksin. Otsalohkot ovat erittäin tärkeät ongelman ratkaisun, abstraktin ajattelun ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen näkökulmasta. Elimistö ei kykene tuottamaan B-vitamiineja itse, vaan joutuu turvautumaan ulkopuolisiin B-vitamiinin lähteisiin.  

Tärkeintä on tehdä juuri sitä, mitä itse haluaa tehdä, ja tehdä sitä sitten täysillä.


 
 Luovuus on mysteeri, jossa voi harjaantua.


Suvantovaiheita ja palautumisen mahdollisuuksia ei juuri enää ole missään ammatissa. Ajankäytössä ei voi olla liian pessimisti, sillä aikaa menee aina enemmän kuin on suunnitellut. Onneksi ihminen on tehty ponnistelemaan. Menestys ja nautinto tulevat sitä kautta.


Nature-s-Way-Gotu-Kola-Herb-475-mg-180-Capsules 

Onnelliset ihmiset tekevät sellaisia asioita, joista he nauttivat. He auttavat läheisiään ja muita ihmisiä. Onnelliset ihmiset pitävät huolta terveydestään. He hakevat rauhaa ja lohtua hengellisyydestä, ja heillä on ainakin yksi läheinen ihmissuhde. Onnelliset ihmiset käyttävät gotukolaa, joka on ylivertainen yrtti hermojärjestelmällemme. Gotukola muun muassa parantaa muistia ja ajattelun terävyyttä. On todettu, että rikkaissa maissa onnellisuus on riippumaton tuloista, sillä ihmiset tottuvat nopeasti lisääntyneeseen vaurauteen ja samalla heidän onnellisuusodotuksensa kasvavat. Onnellisempi elämä löytyy työajan lyhentämisestä ja laadukkaasta vapaa-ajasta, kiireettömyydestä.

Toimitusjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, että päätöksiä syntyy. Niitä ei tarvitse tehdä itse.


Onni ei löydy tavaroista tai siitä, mitä omistaa. Siivousalan ammattilaisten mukaan ylimääräisestä rojusta eroon hankkiutuminen vähentää usein kotitöitä jopa 40 prosenttia. Onnellisuus on matka, jolla vaaditaan paljon pieniä askelia, kuten positiivista suhtautumista asioihin, huumorintajua, kannustavaa palautetta, ruumiin ja mielen nautintoja. Kaikkia näitä on löydettävissä ainakin jossain määrin useimpien meidän elämästä, jos vain huomaamme mahdollisuudet ja onnistumme karsimaan pois onnellisuusvarkaita, kuten masennusta, pelkoa, vihaa, katkeruutta tai sokeutta omalle toiminnallemme.


Doctor-s-Best-NAC-Detox-Regulators-60-Veggie-Caps 

Ravintolisätuotteita kehitettäessä on tärkeää osata asettua asiakkaan asemaan ja elää mielessään koko ajan asiakkaan elämää. Sinulla on valta valita, joten valitse. Yritä erottaa toisistaan pienet jäkättävät pirut, jotka saattavat vallata kaiken aikasi, ja suuremmat, hiljaisemmat henget, jotka voivat tehdä kuluvat tunnit rikkaammiksi. Toimiva solun puolustus edellyttää riittävää määrää seleeniä ja glutationia. Glutationi poistaa myrkkyjä ja puhdistaa elimistöä. NAC:n muodossa asetyylikysteiini lisää tehokkaasti elimistön glutationitasoja. Hyvät asiat kasautuvat kohtuullisesti eläville.

Kun kalentereista karsitaan tarpeettomat, vastenmieliset tai muille kuuluvat asiat, tapahtuu ajan ihme. Aika virtaa hitaammin, levollisemmin, jopa viipyillen. Jotain jää tietenkin tekemättä, mutta jotakin uutta tulee tilalle; uudistuminen vaatii luopumista olemassa olevasta. Yllättäen huomaat ajan ihmeen vaikuttavan itseesi: hitaammin pääset pitemmälle, näet uusia asioita, kykenet näkemään tarkemmin. 

Siinä vaiheessa, kun ihminen ymmärtää pysähtyä kuuntelemaan itseään, alkaa elämään kehittyä sellainen tasapaino, jossa työelämä on vain yhtenä osana. Muita keskeisiä osia ovat esimerkiksi perhe, harrastukset, ystävät ja oma aika. Ne ovat nimenomaan asioita, jotka kantavat työn yli.

Hiljaisuus on matka kohti yksinkertaisuutta ja mutkattomuutta. Siksi se auttaa selvittämään, mikä elämässä on oleellista ja merkityksellistä, mikä taas pintakuohua. Hiljaisuus on oman, monta kertaa kadoksissa olevan minän löytämistä.
 


   


Lähteet:
Ritva Rajander-Juusti, Kohtuus kaikessa enemmän elämää vähemmällä, Minerva kustannus Oy, 2010
Kauppalehti Optio 15/2017  

keskiviikko 11. lokakuuta 2017

Tohtori Tolosen jyrisemiä totuuksia voista ja statiineistaKYLLÄ VOILLE

Silmien ja umpieritysjärjestelmän terveydelle välttämätöntä A-vitamiinia hyvin imeytyvässä muodossa.

Tulehdusta lievittävää E-vitamiinia, joka nopeuttaa haavojen paranemista, edistää ihon terveyttä, tehostaa immuniteettia ja saattaa suojata mm. diabetekselta, sepelvaltimotaudilta ja Alzheimerin taudilta.

Runsaasti seleeniä sekä beetakaroteenia ja muita antioksidantteja suojaamaan kehoa vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta.

Suoliston terveyttä tukevaa voihappoa.

Konjugoitua linolihappoa eli CLA:ta, joka torjuu syöpää, edistää lihaskasvua ja parantaa vastustuskykyä.

Runsaasti kilpirauhasen terveydelle välttämätöntä jodia.

Lauriinihappoa, joka rohkaisee kehon immuunijärjestelmää torjumaan hiivoja ja muita taudinaiheuttajia.

Fosfolipidi lesitiiniä suojaamaan soluja hapettumiselta ja edistämään kolesteroliaineenvaihduntaa.

D-vitamiinia auttamaan kehoa imemään kalsiumia, mikä pitää luut vahvoina ja alentaa osteoporoosin ja sepelvaltimotaudin riskiä.

Veren hyytymistä ja luuterveyttä edistävää K-vitamiinia.Maitotuotteiden tyydyttynyt rasva saattaa jopa suojata 2-tyypin diabetekselta. Tyydytetty maaeläinrasva ei aiheuta valtimo- ja sydäntauteja. Tyydytetty rasva ei hapetu. Rasva ja ns. paha LDL-kolesteroli on verisuonille haitallista vain hapettuneessa ja sokeristuneessaan muodossa.


EI STATIINEILLE

Vähentävät tutkitusti seerumin ubikinonin pitoisuutta.

Lisäävät Parkinsonin taudin riskiä.

Itä-Suomen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan statiinien käyttö lisää diabeteksen riskiä jopa 46 prosenttia.

Statiinit ovat myrkkyä sydämelle aiheuttaen mm. sydänlihasrappeumaa.


Statiinit voivat lisätä äkillisen haimatulehduksen riskiä. Voivat aiheuttaa myös lihassairauden nimeltään autoimmuunimyopatia, jolle tunnusomaista on lihassolujen nekroosi eli kuolio.

KOLESTEROLI

Kananmunien keltuaisten sisältämä kolesteroli ei tuki valtimoita.

Valtimotautien aiheuttaja ei ole kolesteroli sellaisena kuin sitä nykyään verestä mitataan, vaan hiljainen krooninen, matala-asteinen tulehdus ja valtimon seinämien kalkkiutuminen.


VALTIMOTAUTEJA pitävät yllä ja pahentavat hapettunut LDL (ox-LDL), sokeroitunut LDL (AGE-LDL), alipoproteiinit, triglyseridit, vapaat radikaalit sekä D-vitamiini ja omega-3-rasvahappojen puute, jotka vaurioittavat solunsisäisiä mitokondrioita ja valtimoiden sisäseinämän endoteelia. Vaikka tyydytetty maaeläinrasva voi suurentaa seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta, se vähentää LDL-kolesterolihiukkasten määrää, mikä on tärkeämpi riskimittari kuin perinteinen LDL-kolesteroli.


MATALA-ASTEISEN TULEHDUKSEN yhtenä pahimmista riskitekijöistä pidetään runsasta nopeasti sokeroituvien hiilihydraattien syömistä, kuten sokerin ja valkojauhojen runsasta käyttöä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös päivän iHerb-tarjoukset.  Lähde: Reetta Reinman, Syökää voita, se on luonnon oma tuote!, Kauppa Suomi viikko 38/2017